ERAMAN Outlets In Gateway@klia2
KLIA | klia2 | Gateway@klia2
 
Level 2 - Click on selective outlets to find out more.
 
gateway gloria_jeans_coffees
 
PastaMania
L2-125,
Level 2,
Gateway@klia2.